Thông tin về cơ quan hành chính của thành phố Tokyo
http://www.metro.tokyo.jp

Kì thi du học Nhật Bản JLPT
http://www.jlpt.jp

Cục quản lí xuất nhập cảnh Tokyo
http://www.immi-moj.go.jp/index.html

Đường du học đến Nhật Bản
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja

Cơ quan pháp nhân hỗ trợ học sinh Nhật Bản
http://www.jasso.go.jp/index.html

Thông tin tổng hợp về du học Nhật Bản (Do Bộ Ngoại Giao cung cấp)
http://www.studyjapan.go.jp/jp/index.html

Website hành chính của quận Kokubunji
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp

Website hành chính của quận Fuchu
http://www.city.fuchu.tokyo.jp

  Sơ đồ trang web Bảo mật thông tin.
  Blog  
HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ HOPE
Tokyo HOPE Japanese Language International School
〒183-0051 东京都府中市荣町3丁目12番地11
Tel : 042-366-6268
Fax: 042-366-6267
E-mail : info@hope-jlis.com
 
nhà giới thiệu trường Thủ tục nộp đơn Tốt nghiệp Điều hướng đến các trường học Liên kết Liên hệ
Copyright 2017 HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ HOPE Reserved